Tag Archives: گرافت

بالا گرفتن سر بعد از عمل بینی

بالا گرفتن سر بعد از عمل بینی

آیا بالا گرفتن سر بعد از عمل بینی تاثیری بر افتادگی بینی دارد؟ این سوالی است که برای بعضی از بیماران به وجود می آید و در نظر دارند که بعد از جراحی بینی با بالا گرفتن سر خود تاثیر افتادگی بینی را از بین می برند. افتادگی بینی بعد از عمل در گذشته با پیشرفته…

جراحی بینی با گرافت چیست؟

جراحی بینی با گرافت

جراحی بینی با گرافت اصطلاح به جراحی همراه با پیوند میگویند. این پیوند می‌توانند غضروف باشد که برای استحکام بخشیدن بیشتر به بینی و فرم دهی آن استفاده میشود. همچنین می توانند پیوند پوست باشد که برای پر کردن نواحی که در حین عمل بینی پوست در آنجا کم می آید مورد استفاده قرار میگیرد….