Tag Archives: پهنای بینی

بینی زیبا چه شکلی است ؟

بینی زیبا چه شکلی است

روش های زیادی وجود دارد تا بدانیم بینی زیبا چه شکلی است . ابتدا باید بدانیم که بینی زیبا با اجزای دیگر صورت تناسب دارد. در این مقاله با اشاره به استاندارد های جهانی در میابیم که چه بینی ای زیباست و آیا بینی شما زیبا هست یا خیر. نمای تمام رخ بینی زیبا چطور…