Tag Archives: پره بینی

جراحی بینی ناموفق و نشانه های آن

جراحی بینی ناموفق

امروزه به دلیل تخصص بالای پزشکان تقریبا تمامی جراحی های بینی بی نقص و بدون مشکل انجام می‌شود. ولی در بعضی اوقات جراحی بینی ناموفق می‌شود. در این مقاله به برسی نشانه های موجود در جراحی بینی ناموفق و نامطلوب می‌پردازیم. نشانه های جراحی بینی ناموفق اگر شما به جهات مختلف روبرو،کنار و پایین بینی…

شکل های مختلف بینی

شکل های مختلف بینی

بینی شکل های مختلفی دارد و در هر انسان شکل بینی با فرد دیگر متفاوت است. گاه امکان دارد نوک بینی بزرگ و بینی گوشتی باشد و گاهی امکان دارد بینی دارای قوز بزرگی باشد که از نظر جراحی زیبایی بینی نوع بینی در عمل جراحی و نتیجه آن تاثیر گذار است. ما در این…