Tag Archives: نزدیکی بعد از عمل بینی

رابطه زناشویی بعد از عمل بینی

نزدیکی بعد از عمل بینی

بسیاری از بیماران برای نزدیکی بعد از عمل بینی نگرانی های مختلفی دارند و بعضی از انجام رابطه زناشویی بعد از عمل بینی ترس دارند. در این مقاله میخواهیم به این موضوع پرداخته تا متوجه شویم تا چه مدت نزدیکی بعد از عمل بینی نباید انجام شود و یا برای انجام آن چه نکاتی را…