Tag Archives: مشکلات روحی

شرایطی که نمی توان عمل بینی انجام داد 

شرایطی که نمی توان عمل بینی انجام داد 

سلامتی بیمار از هر چیزی قبل از انجام جراحی زیبایی بینی مهمتر است. شرایطی که نمی توان عمل بینی انجام داد ، به عوامل گوناگونی بستگی دارد که قبل از انجام عمل جراحی بینی توسط آزمایشاتی که پزشک برای بیمار تجویز میکند می تواند پی ببرد که آیا بیمار مجاز به جراحی بینی می باشد…