Tag Archives: آناتومی بینی

آناتومی بینی

بینی انسان یک عضو پیچیده و شگفت آوری میباشد. بینی به عنوان بخشی از دستگاه تنفسی است که در مرکز و جلوی صورت واقع گردیده است. شما به راحتی می توانید با آن نفس بکشید یا برای استشمام عطر گلها مدتی تنفس خود را قطع نموده و عطر گل را استشمام نماید. آناتومی بینی به…

انواع مختلف جراحی زیبایی بینی (راینوپلاستی)

انواع مختلف جراحی زیبایی بینی

راینوپلاستی اولیه تعداد مختلفی از انواع راینوپلاستی (جراحی زیبایی بینی) وجود دارد، که هر کدام از آنها برای انجام و تکمیل رویه های خاصی طراحی شده اند. اولین آنها که به سادگی به آن رجوع می شود جراحی راینوپلاستی اولیه (جراحی زیبایی بینی اولیه) است. در این روش می توان به تعداد زیادی تکنیک ها…