مراجعه کنندگان گرامی در اینجا میتوانید نمونه ای از جراحی های انجام شده توسط دکتر فریدون پورنصر را مشاهده نمایید

لازم به ذکر است میتوانید توسط لینک ذیل وارد بخش پرسش و پاسخ شوید و جهت درج پرسش خود اقدام نمایید.