صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتبهترین فصل برای جراحی بینی کی هست؟
علی 8 ماه قبل

بهترین فصل برای جراحی بینی کی هست؟

1 پاسخ
دکتر فریدون پورنصر عضو سایت 8 ماه قبل

اگر آلرژی فصلی ندارید بهترین فصل برای انجام جراحی بینی فصل بهار است