صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتبهترین فصل برای جراحی بینی کی هست؟
علی 2 سال قبل

بهترین فصل برای جراحی بینی کی هست؟

1 پاسخ
دکتر فریدون پورنصر عضو سایت 2 سال قبل

اگر آلرژی فصلی ندارید بهترین فصل برای انجام جراحی بینی فصل بهار است