مراجعه کنندگان گرامی برای درج پرسش خود از دکتر فریدون پورنصر میتوانند از فرم ذیل اقدام نمایند و یا تجربیات خود را در اشتراک با بقیه بگذارند


فیلتر:همهبدون پاسخ
علی پرسیده شد 2 سال پیش • 
715 بازدید1 پاسخ1 رای

لازم به ذکر است اگر سوالی دارید که میخواهید به صورت خصوصی از دکتر پورنصر بپرسید میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.