آمادگی کامل سازمان بهزیستی برای تعیین تکلیف مهد‌های کودک

سلامت نیوز: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از آمادگی کامل سازمان بهزیستی برای تعیین تکلیف مهد‌های کودک خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از میزان، حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت مهد‌های کودک، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مثل همیشه کلیدی و راه گشا بود و تاکید بر کارکرد آموزشی و پرورشی مهد‌های کودک که همواره بسیار مهم است.

وی افزود: مهد‌های کودک در گذشته عمدتا وظیفه نگهداری را بر عهده داشتند، اما در حال حاضر کارکرد مهد‌های کودک تغییر کرده است و مباحث آموزشی، پرورشی و اجتماعی کردن کودکان در مهد‌های دنبال می‌شود.

مسعودی فرید با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در مصوبات چندین سال پیش می‌گوید که مهدکودک یک مرکز آموزشی است و تمام تلاش ما در این چندین سال این بوده است که در حوزه پیش از دبستان، نگاه هزینه‌ای صرف را به کودکان به نگاه سرمایه گذاری روی کودک تبدیل کنیم چنانچه در بعضی از کشور‌ها بین ۲تا ۴ درصد از تولید ناخالصی داخلی خودشان را به رشد و تکامل کودکان اختصاص داده اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور گفت: از سال۸۷ قانونی یک ساله در خصوص تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قانون طی ۵سال تمدید و در سال ۹۵ به عنوان قانون دائمی مصوب شد.

وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون آمده است:تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی، تدوین محتوا و نظارت بر مهد‌های کودک از حیث آموزشی و پرورشی بر عهده وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه بر عهده بهزیستی است. مشکل از همین جا شروع شده و، چون تولی گری مشخص نشده است و برای کسانی که وارد این حوزه می‌شوند، باعث سر در گمی خواهد شد.

مسعودی فرید افزود:بر طبق قانون قرار بود که آیین نامه سه ماهه نوشته شود، اما در اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسید، اما نداشتن متولی واحد (همان مبحث مورد نظر مقام معظم رهبری) باعث شده است که این اختلاف همچنان ادامه پیدا کند و به همین دلیل بار‌ها پیشنهاد تولی واحد مهد‌های کودک به یک نهاد مشخص توسط سازمان بهزیستی مطرح شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به جلسه اخیر شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود:در همین جلسه نیز دکتر قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور بار دیگر پیشنهاد دادند که از صفر تا صد موارد مربوط به شهریه، رتبه بندی، خدمات و… مهد‌های کودک به یک نهاد واحد اعم از آموزش و پرورش، بهزیستی و یا هر نهاد دیگری واگذار شود و به این ترتیب پاسخگویی نیز بهتر می‌شود.

وی همچنین به محتوای معرفی شده از سوی بهزیستی به مهد‌های کودک اشاره کرد و گفت:طی سال‌های گذشته که هنوز هم آیین نامه به قانون دائمی تبدیل نشده بود، هر ساله تمام محتوا‌هایی که به مهد‌های کودک معرفی می‌کردیم به تایید آموزش و پرورش رسیده بود و تاکید داشتیم که این محتوا در کتاب نامه رشد که هر سال توسط آموزش و پرورش منتشر می‌شود معرفی شده باشد.

مسعودی فرید گفت: با توجه به آیین نامه، مجوز دادن و برنامه (که در آیین نامه نیز «برنامه» به این شکل تعریف شده است:برنامه شامل مجموعه فعالیت‌ها و خدماتی که در حوزه‌های مرتبط با فضای فیزیکی و تجهیزات، نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت، مراقبت، شهریه، رتبه بندی و خدمات اجتماعی پیشگیرانه مهدکودک نظیر انواع غربالگری‌های بینایی و… که برای کودک انجام می‌شود) را به بهزیستی و شاخص‌های آموزشی و پرورشی را به وزارت آموزش و پرورش سپرده است، اما گاهی بعضی از همکاران ما در آموزش و پرورش شاخص‌هایی از جنس فضای فیزیکی را به عنوان شاخص آموزشی تلقی می‌کنند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: با توجه به اینکه ۸۰درصد بچه‌های مهد‌های کودک در سنین بین ۴تا۶ سال قرار دارند که می‌توانند تحت آموزش پیش دبستانی قرار بگیرند، متفاوت بودن شاخص‌های فضا و سایر شاخص‌ها باعث شده است که این دوگانگی ایجاد شود و مهد‌های کودک نیز دچار بلاتکلیفی و ابهام شده اند.

وی ضمن اعلام آمادگی کامل سازمان بهزیستی برای تعیین تکلیف مهد‌های کودک نیز گفت: کاملا آماده هستیم تا دوستان ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هر جای دیگری از صفر تا صد امور مهد‌های کودک را به یک نهاد مشخص بسپارند و به این ترتیب اختلاف نظر‌ها برطرف خواهد شد.

وب سایت منبع خبر : salamatnews

آمادگی کامل سازمان بهزیستی برای تعیین تکلیف مهد‌های کودک

سلامت نیوز: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از آمادگی کامل سازمان بهزیستی برای تعیین تکلیف مهد‌های کودک خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از میزان، حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت مهد‌های کودک، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مثل همیشه کلیدی و راه گشا بود و تاکید بر کارکرد آموزشی و پرورشی مهد‌های کودک که همواره بسیار مهم است.

وی افزود: مهد‌های کودک در گذشته عمدتا وظیفه نگهداری را بر عهده داشتند، اما در حال حاضر کارکرد مهد‌های کودک تغییر کرده است و مباحث آموزشی، پرورشی و اجتماعی کردن کودکان در مهد‌های دنبال می‌شود.

مسعودی فرید با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در مصوبات چندین سال پیش می‌گوید که مهدکودک یک مرکز آموزشی است و تمام تلاش ما در این چندین سال این بوده است که در حوزه پیش از دبستان، نگاه هزینه‌ای صرف را به کودکان به نگاه سرمایه گذاری روی کودک تبدیل کنیم چنانچه در بعضی از کشور‌ها بین ۲تا ۴ درصد از تولید ناخالصی داخلی خودشان را به رشد و تکامل کودکان اختصاص داده اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور گفت: از سال۸۷ قانونی یک ساله در خصوص تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قانون طی ۵سال تمدید و در سال ۹۵ به عنوان قانون دائمی مصوب شد.

وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون آمده است:تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی، تدوین محتوا و نظارت بر مهد‌های کودک از حیث آموزشی و پرورشی بر عهده وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه بر عهده بهزیستی است. مشکل از همین جا شروع شده و، چون تولی گری مشخص نشده است و برای کسانی که وارد این حوزه می‌شوند، باعث سر در گمی خواهد شد.

مسعودی فرید افزود:بر طبق قانون قرار بود که آیین نامه سه ماهه نوشته شود، اما در اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسید، اما نداشتن متولی واحد (همان مبحث مورد نظر مقام معظم رهبری) باعث شده است که این اختلاف همچنان ادامه پیدا کند و به همین دلیل بار‌ها پیشنهاد تولی واحد مهد‌های کودک به یک نهاد مشخص توسط سازمان بهزیستی مطرح شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به جلسه اخیر شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود:در همین جلسه نیز دکتر قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور بار دیگر پیشنهاد دادند که از صفر تا صد موارد مربوط به شهریه، رتبه بندی، خدمات و… مهد‌های کودک به یک نهاد واحد اعم از آموزش و پرورش، بهزیستی و یا هر نهاد دیگری واگذار شود و به این ترتیب پاسخگویی نیز بهتر می‌شود.

وی همچنین به محتوای معرفی شده از سوی بهزیستی به مهد‌های کودک اشاره کرد و گفت:طی سال‌های گذشته که هنوز هم آیین نامه به قانون دائمی تبدیل نشده بود، هر ساله تمام محتوا‌هایی که به مهد‌های کودک معرفی می‌کردیم به تایید آموزش و پرورش رسیده بود و تاکید داشتیم که این محتوا در کتاب نامه رشد که هر سال توسط آموزش و پرورش منتشر می‌شود معرفی شده باشد.

مسعودی فرید گفت: با توجه به آیین نامه، مجوز دادن و برنامه (که در آیین نامه نیز «برنامه» به این شکل تعریف شده است:برنامه شامل مجموعه فعالیت‌ها و خدماتی که در حوزه‌های مرتبط با فضای فیزیکی و تجهیزات، نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت، مراقبت، شهریه، رتبه بندی و خدمات اجتماعی پیشگیرانه مهدکودک نظیر انواع غربالگری‌های بینایی و… که برای کودک انجام می‌شود) را به بهزیستی و شاخص‌های آموزشی و پرورشی را به وزارت آموزش و پرورش سپرده است، اما گاهی بعضی از همکاران ما در آموزش و پرورش شاخص‌هایی از جنس فضای فیزیکی را به عنوان شاخص آموزشی تلقی می‌کنند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: با توجه به اینکه ۸۰درصد بچه‌های مهد‌های کودک در سنین بین ۴تا۶ سال قرار دارند که می‌توانند تحت آموزش پیش دبستانی قرار بگیرند، متفاوت بودن شاخص‌های فضا و سایر شاخص‌ها باعث شده است که این دوگانگی ایجاد شود و مهد‌های کودک نیز دچار بلاتکلیفی و ابهام شده اند.

وی ضمن اعلام آمادگی کامل سازمان بهزیستی برای تعیین تکلیف مهد‌های کودک نیز گفت: کاملا آماده هستیم تا دوستان ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هر جای دیگری از صفر تا صد امور مهد‌های کودک را به یک نهاد مشخص بسپارند و به این ترتیب اختلاف نظر‌ها برطرف خواهد شد.

وب سایت منبع خبر : salamatnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *